!

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


ميزان برداشت تخمه آفتاب گردان در هکتار
 
برداشت 40 تن تخم آفتابگردان در گیلانغرب – سرمایه دار
sarmayedar.com/…/برداشت-40-تن-تخم-آفتابگردان-در-گیلانغرب…
Translate this page
سعید حیدرپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه میانگین برداشت محصول در هر هکتار یک تن است، افزود: این میزان محصول از سطح 40 هکتار از مزارع گیلانغرب برداشت شد. وی، ارزش ریالی تخم آفتابگردان برداشت شده از زمین های زیرکشت این محصول در گیلانغرب را 2 میلیارد و 800 میلیون ریال ذکر کرد و …
ایرنا – برداشت 40 تن تخم آفتابگردان در گیلانغرب
www.irna.ir/fa/News/82288343
Translate this page
Oct 31, 2016 – سعید حیدرپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه میانگین برداشت محصول در هر هکتار یک تن است، افزود: این میزان محصول از سطح 40 هکتار از مزارع گیلانغرب برداشت شد. وی، ارزش ریالی تخم آفتابگردان برداشت شده از زمین های زیرکشت این محصول در گیلانغرب را 2 میلیارد و 800 میلیون ریال …
دستورالعمل کاشت آفتابگردان برای برداشت محصول بهتر » پایگاه اطلاع …
golestanp.ir › اخبار › اخبار ادارات
Translate this page
Mar 3, 2016 – 4- برای کشت آفتابگردان از خطی کارهای غلات، عمیق کارهای پرسی، خطی کارهای پنوماتیک(کمبینات)، ردیف کارهای پنوماتیک و ردیف کارهای سطلی با صفحه مخصوص آفتابگردان (ردیفکار مکانیکی) می توان استفاده کرد. 5- میزان بذر مصرفی برای ارقام داخلی (هایسان) 8-6 کیلوگرم در هکتار و ارقام وارداتی 5-4 کیلوگرم …
پیش‌بینی برداشت 24 هزار تن تخم آفتابگردان از مزارع خوی
https://www.yjc.ir › استان ها › استان‌ها
Translate this page
Aug 9, 2014 – وی افزود: امسال بیش از 60 درصد کل اراضی آبی این شهرستان به کشت تخم کدو و تخم آفتابگردان اختصاص داده شده و پیش‌بینی می‌شود 24 هزار تن تخم آفتابگردان از مزارع خوی برداشت شود. حسین‌زاده ادامه داد: سال زراعی امسال 50 هزار و 500 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت تخم آفتابگردان اختصاص داشته است. مدیر جهاد …
[PDF]دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
www.agri-ardestan.ir/LinkClick.aspx?link=amozesh-zera…pdf…
Translate this page
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل. 2000. و. 333/22. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل. 2003. رﺳﻴﺪه. ﻛﻪ رﺷﺪ آن در دﻫﻪ. 1990. در ﺣ. ﺪود. 47. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻃﻮل زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. از. 603/0. ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل. 1948. ﺑﻪ. 255/1. ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ….. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎه. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﻳﺴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺮد …

 NS